Plaats uw mooiste buitenmoment & win

Maak kans op geweldige prijzen zoals een canvas voucher t.w.v. €50,- en verblijf in een buitenhuis. Voor deelnemers én stemmers.

Plaats uw foto

Spelregels en voorwaarden

Spelregels en voorwaarden voor deelname aan De Friesland Zorgverzekeraar-fotowedstrijd: Maak een buitenmoment & win

Deze spelregels en voorwaarden van De Friesland Zorgverzekeraar hebben betrekking op de fotowedstrijd "Maak een buitenmoment". Alle deelnemers en/of winnaars van de fotowedstrijd zijn gehouden aan deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn online beschikbaar op: www.buitenmoment.nl en zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen uit de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen.

 1. De "Maak een buitenmoment & win"-fotowedstrijd
  1. De Maak een buitenmoment is een online fotowedstrijd waarmee De Friesland Zorgverzekeraar iedereen wil laten zien dat een buitenmoment zo gemaakt is. Het hoeft niet persé pure natuurfotografie te zijn om te kunnen winnen. Elk moment is bijzonder.
  2. De fotowedstrijd wordt georganiseerd door De Friesland Zorgverzekeraar in samenwerking met natuurorganisaties, buitensportorganisaties, zorgpartners en zakelijke dienstverleners.
 2. Deelnemen aan de fotowedstrijd
  1. Door de volgende stappen te doorlopen kun je deelnemen aan de fotowedstrijd:
   • Maak een foto van een buitenmoment;
   • Ga naar de website en upload uw foto;
   • Vul uw naam, adres en e-mailadres in en geef een korte beschrijving (titel) van het buitenmoment;
   • Deel uw buitenmoment via www.buitenmoment.nl via social media of e-mail en laat anderen op uw buitenmoment stemmen.
  2. Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen met deze actie/fotowedstrijd. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar geldt dat ouders toestemming dienen te geven voor deelname.
  3. Medewerkers van De Friesland Zorgverzekeraar en de organisatie van deze actie mogen wel foto's inzenden, maar maken geen kans op deze prijzen.
 3. Winnaars en prijzen
  1. De deelnemers maken elke maand 4x kans op een voucher ter waarde van € 50,- om uw buitenmoment vast te leggen op canvas. Daarnaast maakt één stemmer ook kans op een voucher ter waarde van € 50,-. Deze prijs wordt uitgereikt aan de deelnemers met de meeste stemmen en 1 stemmer wordt geselecteerd per maand door een onafhankelijke jury.
  2. De deelnemers maken bij de afsluiting van elk seizoen (Lente: 31 mei 2017, Zomer 31 augustus 2017, Herfst 31 oktober 2017, Winter: 31 december 2017), naast het canvasvoucher kans op een compleet verzorgd weekendarrangement in een buitenhuisje.
  3. Aan het einde van elk seizoen buigt de "Buitenmoment"-jury zich over alle ingezonden foto's met de meeste stemmen en wordt hét Buitenmoment van het seizoen geselecteerd. De daarvan winnaar ontvangt een verzorgd weekendarrangement in een buitenhuisje (naar keuze).
  4. De jury die de hoofdprijs - als bedoeld in artikel 3.3 - uitreikt, bestaat uit onafhankelijke personen met affiniteit voor de natuur, buiten zijn en fotografie. Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag wordt met de deelnemers niet persoonlijk gecorrespondeerd.
  5. Wijze van bekendmaking: Wij informeren u persoonlijk. Bij de maandelijkse uitreiking krijgt u per e-mail bericht en vragen wij uw adresgegevens op om de voucher te kunnen versturen. De winnaar van het seizoen bellen we persoonlijk om tot afstemming te komen welk buitenhuisje gewenst is en op welk moment u hier gebruik van wilt maken. Een buitenmoment is snel gemaakt!
 4. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Door deel te nemen aan de "Maak een buitenmoment"-fotowedstrijd van De Friesland Zorgverzekeraar geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer en buitenmoment.
  2. Indien u vragen heeft over de verwerking van de persoonsgegevens, de verzamelde persoonsgegevens wilt inzien, verwijderen of veranderen kunt u contact opnemen met De Friesland Zorgverzekeraar door een e-mailbericht te sturen naar buitenmoment@defriesland.nl
  3. Door deze voorwaarden te accepteren geeft u toestemming dat De Friesland Zorgverzekeraar u in 2017:
   • op de hoogte houdt van informatie rondom het thema "Buiten Zijn"; en
   • een eenmalig advies geeft over een passende zorgverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar.
  4. Iedere prijswinnende deelnemer geeft De Friesland Zorgverzekeraar en samenwerkende natuur- en landschapsorganisaties toestemming om de ingestuurde foto(´s) voor promotiedoeleinden te gebruiken, voor publicatie of andere commerciële uitingen. De Friesland neemt hiervoor persoonlijk contact met u op.
 5. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij zal uploaden ten behoeve van deze "Maak een buitenmoment"-fotowedstrijd door hem genomen is, waardoor hij aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.
  2. De deelnemer verstrekt De Friesland Zorgverzekeraar hierbij een exclusieve, niet opzegbare licentie om de foto's ook voor commerciële doeleinden al dan niet in gewijzigde vorm, zonder naamsvermelding openbaar te maken en te verveelvoudigen.
  3. Indien de deelnemer een of meer prijzen wint als bedoelt in artikel 3 van deze Spelregels en Voorwaarden, draagt de deelnemer zijn auteursrechten op de foto's over aan De Friesland Zorgverzekeraar middels een daartoe bestemde akte en doet de deelnemer tevens voor zover mogelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten. De deelnemer verklaart alle medewerking te verlenen die nodig is voor het formaliseren van de overdracht van de auteursrechten.
  4. Wanneer u wint, en wanneer u deze voorwaarden (akte) accepteert bevestigt de deelnemer dat eventuele derden die ingevolge artikel 19-21 van de Auteurswet aanspraak kunnen maken op hun portretrecht, toestemming hebben gegeven voor het insturen van de foto en gebruiken van de foto, zoals bepaald in deze voorwaarden.
  5. De deelnemer vrijwaart De Friesland Zorgverzekeraar voor eventuele (auteursrechtelijke)claims van derden, waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto.
 6. Overige voorwaarden
  1. Het is niet toegestaan meerdere e-mailadressen aan te maken of onder een andere naam dan uw eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit wel doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat men heeft aangemaakt.
  2. Inzenden kan uitsluitend digitaal via de website www.buitenmoment.nl van donderdag 23 februari 2017 tot en met 31 december 2017. De hoofdprijzen worden door de jury uitgereikt per seizoen. De Friesland behoudt het recht om de actie eerder te stoppen.
  3. Houdt rekening met de natuur. De Nederlandse Flora- en Faunawet dient gerespecteerd te worden bij het maken van de foto's. Houdt u ook aan algemene fatsoensnormen en respecteer de privacy van andere mensen. De jury kan navraag doen bij de deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto('s) zijn gemaakt. De buitenmoment jury kan besluiten foto's uit te sluiten van deelname.
 7. Klachtenprocedure
  1. De organisator van de fotowedstrijd is De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (Harlingertrekweg 55, 8913 HR Leeuwarden). Indien u een klacht heeft over deze fotowedstrijd, kunt u een e-mailbericht sturen naar: buitenmoment@defriesland.nl.