Placeholder

Moai sûnder wjergea binnen de wâlden

17 mei 2018

Gefotografeerd door Folkje Visser-Wiegersma in Ryptsjerk mei it sicht Ljouwert (Grutte Wielen)